Naš tim

Direktor - ovlašteni revizor - partner:

Bruno Bešvir

Direktor - ovlašteni revizor:      

Evald Golubić                   
                         

Ovlašteni revizor:

Sanja Tomašić       
   

Asistenti revizora:

Davorka Labaš

Luka Tomašić