Iako prihodi poduzeća iz sektora trgovine rastu, navike kupaca kojima se poduzeća moraju prilagoditi se mijenjaju. Danas je pristutan trend kupnje zdravih, kvalitetnih namirnica čija cijena i ne mora biti niska.
Naši stručnjaci Vam svojim savjetima mogu pružiti podršku u poslovanju te predložiti promjene pomoću kojih će Vaše poslovanje postati efikasnije.
 

Referentna lista klijenata:
Cotra d.o.o. Varaždin
Quelle kataloška prodaja d.o.o.
Trgopromet d.d. Umag
Inem-elektronik d.o.o. Zagreb