Kao članica međunarodne mreže revizorskih kuća kvalificirani smo i prihvaćeni od strane nadležnih tijela za provedbu revizije projekata financiranih iz fondova Europske unije.

                                       

Naš tim revizora educiran je u provedbi posebnih revizija projekata. Provodimo revizije projekata iz PHARE, CARDS, IPA i drugih programa.